Sponsring

Vi sponsrar organisationers enskilda aktiviteter med förhoppningen att vi kan bidra till till förbättringar och framgångar inom de sponsrade områdena.

Genom att exponeras och associeras med positiva aktiviteter hoppas vi såklart att vi kan stärka vårt varumärke och bygga starkare relationer med våra vänner, vare sig det handlar om våra kunder, partners eller medarbetare.

PFG och dess varumärken, som Tropic Snacks, skall associeras med positiva aktiviteter och det sker bland annat genom att vi skall ingå i samarbeten med organisationer som delar våra värderingar. Vår sponsring sträcker sig därför till några enstaka större arrangemang och sker för närvarande genom regionala och lokala engagemang.

Vi sponsrar inte skolor, enskilda individer eller privata evenemang eller föreningar/förbund med religiös eller politisk verksamhet.

Vill du diskutera möjligheten för sponsringssamarbeten i samband med en aktivitet?

Hör av dig till: info@primafood.com

Är du också en nötfreak?
Följ oss i så fall i sociala medier.

Adress:
Tropic Snacks
Box 167
233 23 Svedala

Telefon:
Tel 040 - 631 63 10

Telefontider:
Vardagar mellan kl 08.00-16.30
Lunch 12:oo - 12:30