CSR Hållbarhetsansvar

Corporate Social Responsibility eller som vi på ren svenska säger företags samhällsansvar.

Vi lever i en tid där globaliserad handel är med och belastar miljön och där mänskliga rättigheter måste främjas. Vi tycker inte att det räcker att engagera sig i enskilda punktinsatser, utan att alla delar av organisationen är med och bidrar.

Att omsätta denna vision i praktiken hjälper oss att göra goda affärer samtidigt som vi förbrukar mindre resurser.

Så här tänker vi på Tropic Snacks angående vårt eget CSR-arbete:

1. Fortsatt tillväxt.

I hjärtat av vår verksamhet ligger en växande, förutsägbar och hållbar affärsverksamhet. Utan tillväxt kan vi inte investera i och utveckla vårt CSR-arbete. Vi vill växa, med socialt och miljömässigt ansvar.

2. Socialt ansvar.

Som leverantör vill vi kommunicera och följa Code of Conduct. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar med våra leverantörer för att säkerhetsställa mänskliga rättigheter och en trygg arbetsmiljö så långt detta är möjligt.

Vi ser på “hållbarhet” som något att arbeta med och mot, istället för att bara prata om. Det är en ständigt pågående process med en tydlig riktning mot kontinuerliga förbättringar. Genom regelbundna leverantörsbesök, kontroller och samtal vill vi upptäcka brister i tid eller komma med förslag på förbättringar för att säkerställa en ansvarsfull produktion för oss. Vi tillåter inte GMO och AZO-färger och vi utesluter smakförstärkare om det finns alternativa naturliga ingredienser. Det är en resa som kräver beslutsamhet, engagemang och samarbete.

3. Miljömässigt ansvar.

Vi är certifierade enligt ”EU ekologiskt” sedan 2016 och vår verksamhet revideras årligen av externa revisorer. Vår påverkan på miljön skall göra så litet avtryck som är möjligt. Genom rutiner och utbildning verkar vi för att återvinna förpackningsmaterial samt dra ner på elektricitet för att minska på vår resursförbrukning så långt det är möjligt. Vi använder enbart Svanen-märkta rengöringsmedel.

Vi jobbar aktivt och tar ställning för djur och natur genom att bland annat byta palmolja till mindre miljöpåverkande oljor. Vi har inte nått ända fram ännu men vi är på god väg. Genom att effektivisera vår logistik minskar vi miljöpåverkan, detta sker genom att fylla ut transporter och optimera våra körscheman samt utbilda vår egen personal i grön körning.

Är du också en nötfreak?
Följ oss i så fall i sociala medier.

Adress:
Tropic Snacks
Box 167
233 23 Svedala

Telefon:
Tel 040 - 631 63 10

Telefontider:
Vardagar mellan kl 08.00-16.30
Lunch 12:oo - 12:30