Kvalitetspolicy

Alla som arbetar på företaget har ett ansvar i att följa principerna nedan och integrera kvalitet i allt vi gör.

  • Vi använder speciellt utvalda och specificerade produkter för att skapa bästa möjliga kombination av smak och känsla, hälsa och säkerhet. För att uppfylla detta väljer vi självklart ut leverantörer som delar vår syn på kvalitet. Genom samarbete med våra partners förebygger vi kvalitetsbrister och hittar smarta lösningar som möter behoven.

  • Vi vill vara kundens första val. Därför arbetar vi för att varje leverans blir en god referens för framtida affärer. Snabb och direkt kommunikation är viktig för oss.

  • Vi har den kompetens som krävs för att möta kunders och samhällets behov för att nå våra mål. Vi möter medarbetares och organisationens behov genom utbildning och systematisk lärande av egna och andras erfarenheter.

  • Genom regelbundna revisioner och gediget kvalitetsarbete kan vi säkra och införa ständiga förbättringar för att främja utvecklingen av vår verksamhet och därigenom stärka vår position på marknaden.

  • Vi följer alltid gällande lagar, förordningar, normer och relevanta krav (vår verksamhet skall efterleva de krav som anges i IP Livsmedel samt EU Ekologisk).